Respektujeme vaše soukromí

Chceme vás ujistit, že vaše osobní údaje nikdy neopustí hranice NitroTek.cz. 
Shromažďujeme informace, které poskytnete zákonným způsobem a v souladu se zákonem o ochraně údajů z roku 1998. Vaše jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu ukládáme, ale tyto údaje neposkytujeme třetím stranám.

Využití remarketingu Nitrotek.cz pomocí Google Analytics

Nitrotek.cz shromažďuje na našem webu cookies, aby zachytil informace o návštěvách stránky. Tyto informace jsou anonymní a využíváme je pouze interně - k poskytování nejefektivnějšího obsahu našim návštěvníkům. Informace ze souborů cookie slouží k měření popularity stránky, analýze provozních vzorců na našem webu a k vývoji dalších vylepšení našeho webu. Nitrotek.cz nevyžaduje, abyste přijímali cookies, avšak některé funkce na našich webových stránkách, proces odhlášení našich produktů nebo služeb a produkty a služby mohou být deaktivovány, pokud odmítnete přijímat cookies. Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby vás informoval o přijetí cookie, což vám dává šanci rozhodnout se, zda jej přijmete nebo ne. Můžete také změnit nastavení souborů cookie pomocí možností předvoleb v našich produktech a / nebo službách, pokud jsou k dispozici. Nikdy neposkytujeme informace o našich uživatelích. Pokud se rozhodnete nám poslat e-mail a poskytnout o sobě osobní údaje, použije Nitrotek.cz tyto informace pouze k odpovědi na váš dotaz. Tyto informace nebudeme prodávat, pronajímat ani jinak sdělovat třetím stranám.

Nitrotek.cz používá analytická data a cookie DoubleClick k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na našem webu. Návštěvníci webu se mohou odhlásit od cookie cookie DoubleClick návštěvou reklamy Google stránka pro odhlášení nebo se mohou odhlásit z Google Analytics na Google Analytics stránka pro odhlášení .

Google má k dispozici další informace o nich Pokyny k ochraně osobních údajů pro remarketing , Opatření , a Omezení .